Thu gọn đa thức: A(x)=x^3-7x+8x+9-12x^2

Thu gọn đa thức:
A(x)=x^3-7x+8x+9-12x^2

2 bình luận về “Thu gọn đa thức: A(x)=x^3-7x+8x+9-12x^2”

 1. A(x) = x^3 – 7x + 8x + 9 – 12x^2
  – Thu gọn:
  A(x) = x^3 – (-7x+8x) + 9 – 12x^2
  A(x) = x^3 – x + 9 – 12x^2
  – Sắp xếp:
  A(x) = x^3 – x + 9 – 12x^2
  A(x) = x^3 – 12x^2 + x + 9
  Vậy A(x) = x^3 – 12x^2 + x + 9
  $# ????????????????????$

  Trả lời

Viết một bình luận