Thu gọn đa thức sau và tìm bậc của chúng: ` a. (x+y) + (x-y) `

Thu gọn đa thức sau và tìm bậc của chúng:
` a. (x+y) + (x-y) `

2 bình luận về “Thu gọn đa thức sau và tìm bậc của chúng: ` a. (x+y) + (x-y) `”

 1. Giải đáp:
  = 2x và bậc 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. (x+y) + (x-y)
  = x+y+x-y
  = (x+x) + (y-y)
    = 2x
  => Bậc 1.
  tt (@Ura)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới