thực hiền phép tình hàng ngang A=15x^4-7x^2+17-2x B=7x^4-29-5x^3-3x Tính A-B

thực hiền phép tình hàng ngang
A=15x^4-7x^2+17-2x
B=7x^4-29-5x^3-3x
Tính A-B

1 bình luận về “thực hiền phép tình hàng ngang A=15x^4-7x^2+17-2x B=7x^4-29-5x^3-3x Tính A-B”

Viết một bình luận