Tỉ số của hai số là 3/7.Biết số bé là 12.Tìm số lớn

Tỉ số của hai số là 3/7.Biết số bé là 12.Tìm số lớnViết một bình luận

Câu hỏi mới