tìm `x: ` `x – 25 = ( -7 – x ) – ( 25 – 7 )`

tìm `x: `
`x – 25 = ( -7 – x ) – ( 25 – 7 )`

2 bình luận về “tìm `x: ` `x – 25 = ( -7 – x ) – ( 25 – 7 )`”

 1. Giải đáp:
   x = 0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
         x – 25 = ( – 7 – x ) – ( 25 – 7 )
  <=> x -25 = – 7 – x – 18 
  <=> x + x = -7 – 18 + 25 
  <=> 2x = 0
  <=> x = 0
  #cuyu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới