Tìm a và b thuộc N* biết 3a=4b và ƯCLN(a,b)=1

Tìm a và b thuộc N* biết 3a=4b và ƯCLN(a,b)=1

1 bình luận về “Tìm a và b thuộc N* biết 3a=4b và ƯCLN(a,b)=1”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới