tìm đa thức P(x),biết 3x² + 8x-4-P(x)=5x²+8x+3

tìm đa thức P(x),biết 3x² + 8x-4-P(x)=5x²+8x+3

2 bình luận về “tìm đa thức P(x),biết 3x² + 8x-4-P(x)=5x²+8x+3”

Viết một bình luận