tìm giá trị của x biết:(x+2)(x-3)+x-1=0 trl đúng dc tlhn

tìm giá trị của x biết:(x+2)(x-3)+x-1=0
trl đúng dc tlhn

2 bình luận về “tìm giá trị của x biết:(x+2)(x-3)+x-1=0 trl đúng dc tlhn”

 1. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x+2)(x-3) +x-1=0
  <=> x^2 – 3x + 2x – 6 + x-1=0
  <=> x^2 – x+x – 7 =0
  <=> x^2 = 7
  <=> x = ± \sqrt{7}
  Vậy x∈ { – \sqrt{7} ; \sqrt{7} }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới