tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : A=|x+5|-|x-2|

tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : A=|x+5|-|x-2|

1 bình luận về “tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : A=|x+5|-|x-2|”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=|x+5|-|x-2|\le|(x+5)-(x-2)|=|x+5-x+2|=|7|=7
  Dấu = xảy ra khi: [({(x+5\ge0),(x-2\ge0):}),({(x+5\le0),(x-2\le0):}):}
  =>[({(x\ge-5),(x\ge2):}),({(x\le-5),(x\le2):}):}
  =>[(x\ge2),(x\le-5):}
  Vậy A có GTLN là 7 khi x\ge2 hoặc x\le-5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới