Tìm GTNN: A=|x-1|+|x-10| Giúp em với ạ

Tìm GTNN:
A=|x-1|+|x-10|
Giúp em với ạ

2 bình luận về “Tìm GTNN: A=|x-1|+|x-10| Giúp em với ạ”

 1. Ta có: A = |x – 1| + |x – 10|
  <=> A = |x – 1| + |10 – x|
  Áp dụng tính chất |A| + |B| \ge |A + B| ta đc:
  |x – 1| + |10 – x| \ge |x – 1 + 10 – x|  = 9
  => A \ge 9
  Dấu “=” xảy ra <=> (x – 1)(10 – x) \ge 0
  <=> $\left[\begin{matrix} \begin{cases} x – 1 \ge 0\\10 – x \ge 0 \end{cases}\\ \begin{cases} x -1 \le 0\\10 – x \le 0 \end{cases}\end{matrix}\right.$ 
  <=> $\left[\begin{matrix} \begin{cases} x \ge 1\\x \le 10 \end{cases}\\ \begin{cases} x \le 1\\ x \ge 10 \end{cases}\end{matrix}\right.$ 
  <=> $\left[\begin{matrix} 1 \le x \le 10\\ 10 \le x \le 1 (\text{vô lí})\end{matrix}\right.$
  <=> 1 \le x \le 10
  Vậy GTNN của A là 9 <=> 1 \le x \le 10
  $#nhuy1382006$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=|x-1|+|x-10|=|1-x|+|x-10|\ge|1-x+x-10|=|-9|=9
  Dấu = xảy ra khi: (1-x)(x-10)\ge0
  =>(x-1)(x-10)\le0
  Mà: x-1>x-10
  =>{(x-1\ge0),(x-10\le0):}
  =>{(x\ge1),(x\le10):}
  =>1\lex\le10
  Vậy 1\lex\le10 thì A có GTNN là 9

  Trả lời

Viết một bình luận