Tìm GTNN của A= $(x+5)^{2}$ +3+4

Tìm GTNN của
A= $(x+5)^{2}$ +3+4

2 bình luận về “Tìm GTNN của A= $(x+5)^{2}$ +3+4”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=(x+5)^2+3+4
  =(x+5)^2+7
  Có :
  (x+5)^2 ge 0
  ->(x+5)^2+7 ge 7
  Dấu = xảy ra:
  (x+5)^2=0<=>x=-5
  Vậy GTNNNN=7<=>x=-5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới