Tìm nghiệm của đa thức Q (x) = 4$x^{2}$ – $x$

Tìm nghiệm của đa thức Q (x) = 4$x^{2}$ – $x$

2 bình luận về “Tìm nghiệm của đa thức Q (x) = 4$x^{2}$ – $x$”

 1. ta có Q(x)=x(4x-1)
  đa thữ có nghiệm thì Q(x)=0
  ⇔x(4x-1)=0
  ⇔x=0 hoặc 4x-1=0
  ⇔x=0 hoặc x=$\frac{1}{4}$ 
             bn tự kl nha

  Trả lời
 2. Ta có :
  Q(x)= 4x^2 – x = 0
  => x(4x – 1 ) = 0
  => $\left[\begin{matrix} x=0\\ 4x-1=0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x=0\\ x=\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.$
  Vậy x ∈ { 0 ; 1/4 }
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới