tìm nghiện của đa thức 3x-3/5

tìm nghiện của đa thức 3x-3/5

2 bình luận về “tìm nghiện của đa thức 3x-3/5”

 1. $\text{Cho}$ 3x-3/5=0
  => 3x = 0 + 3/5
        3x = 3/5
          x = 3/5 ÷ 3
          x = 1/5
    $\text{Vậy nghiệm của đa thức trên là}$ x=1/5 
                                                                                                                                                                                  
  Chúc bạn học tốt
  $#Chiến$

  Trả lời

Viết một bình luận