Tìm x nguyên để biểu thức sau nhận giá trị nguyên :A=3x+5/x-1

Tìm x nguyên để biểu thức sau nhận giá trị nguyên :A=3x+5/x-1

2 bình luận về “Tìm x nguyên để biểu thức sau nhận giá trị nguyên :A=3x+5/x-1”

 1. Để A∈ZZ
  ⇒ 3x+5 \vdots x-1 (x∈ZZ)
  ⇒ 3(x-1) + 8 \vdots x-1
  ⇒ 8 \vdots x-1
  ⇒ x-1∈Ư(8)={±1;±2;±4;±8}
  ⇒ x∈{2;0;3;-1;5;-3;9;-7}
  Vậy, A∈ZZ tại x∈{2;0;3;-1;5;-3;9;-7}
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời
 2. Để A nguyên thì: 3x+5vdotsx-1
  =>3x-3+8vdotsx-1
  =>3(x-1)+8vdotsx-1
  =>8vdotsx-1
  =>x-1 in Ư_((8)={+-1;+-2;+-4;+-8}
  =>x in{2;0;3;-1;5;-3;9;-7}
  Vậy A nguyên khi x in{2;0;3;-1;5;-3;9;-7}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới