Tìm số dư trong phép chia 123 : 456 (Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số) là: a. a.444 b. 0,444 c. 4,44

Tìm số dư trong phép chia 123 : 456 (Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số) là: a. a.444 b. 0,444 c. 4,44 d. 44,4

2 bình luận về “Tìm số dư trong phép chia 123 : 456 (Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số) là: a. a.444 b. 0,444 c. 4,44”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết :
  Ta có : 123 ÷ 456 = 0,26
  Số dư trong phép chia đó là :
  123 – 0,26 x 456 = 4,44
  Đáp số : 4,44
  => Vậy ta chọn đáp án C .
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới