Tìm x,y,z biết : x/5 = y/2 = z/3 và 3y – z =18

Tìm x,y,z biết :
x/5 = y/2 = z/3 và 3y – z =18

2 bình luận về “Tìm x,y,z biết : x/5 = y/2 = z/3 và 3y – z =18”

 1. Giải đáp:
   Ta có:
  \frac{x}{5}=\frac{y}{2}=> \frac{x}{10}=\frac{y}{4}(1)
  \frac{y}{2}=\frac{z}{3}=> \frac{y}{4}=\frac{z}{6}(2)
  Từ (1) và (2) => \frac{x}{10}=\frac{y}{4}=\frac{z}{6}
  Ta áp dụng tích chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  \frac{x}{10}=\frac{y}{4}=\frac{z}{6}=\frac{3y-z}{3.4-6}=\frac{18}{12-6}=\frac{18}{6}=3
  Ta có:
  \frac{x}{10}=3=> x=10.3=30
  \frac{y}{4}=3=> x=4.3=12
  \frac{z}{6}=3=> x=6.3=18
  Vậy x=30;y=12;z=18

  Trả lời
 2. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  x/5 = y/2 = z/3 = (3y)/6 = (3y – z)/(6 – 3) = (18)/3 = 6
  => x = 5.6 = 30,y = 2.6 =12,z = 3.6 = 18
  Vậy (x,y,z) = (30,12,18)
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới