Tính chu vi của một tam giác cân có độ dài hai cạnh bất kì là15cm và17cm

Tính chu vi của một tam giác cân có độ dài hai cạnh bất kì là15cm và17cmViết một bình luận