tính diện tích của hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa 2 cạnh của nó bằng 3/8 và chu vi bằng 132m

tính diện tích của hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa 2 cạnh của nó bằng 3/8 và chu vi bằng 132mViết một bình luận

Câu hỏi mới