tính giá trị của x biết:(2x-1)(3x+1)+(4-2x)3x=7

tính giá trị của x biết:(2x-1)(3x+1)+(4-2x)3x=7

1 bình luận về “tính giá trị của x biết:(2x-1)(3x+1)+(4-2x)3x=7”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới