Tính nhân đơn thức với đa thức a, -1/2x ( x mũ 2 – 2x -5 )

Tính nhân đơn thức với đa thức
a, -1/2x ( x mũ 2 – 2x -5 )

2 bình luận về “Tính nhân đơn thức với đa thức a, -1/2x ( x mũ 2 – 2x -5 )”

 1. Lời giải chi tiết:
  a)
  -1/2x(x^2-2x-5)
  = -1/2x . x^2+1/2x . 2x + 1/2x . 5
  = -1/2x^3+x^2+5/2x
  color[blue]bbtext[@BM]
  $#Physics Number One$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới