Tính nhanh : 58 × 63 + 58 × 37

Tính nhanh :
58 × 63 + 58 × 37

2 bình luận về “Tính nhanh : 58 × 63 + 58 × 37”

Viết một bình luận