tính x,y thỏa:x/2=y/3 và x.y=1

tính x,y thỏa:x/2=y/3 và x.y=1

2 bình luận về “tính x,y thỏa:x/2=y/3 và x.y=1”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt x/2 = y/3 = k ⇒$\begin{cases} x=2k\\.\\y=3k\end{cases}$
  Theo bài ra xy = 1 nên ta có:
  2k . 3k = 1
  6k2 = 1
  k2 = 1/6
  Suy ra k = \sqrt{1/6} hoặc k=k = -\sqrt{1/6}
  Với k = \sqrt{1/6}⇒ x=2 x \sqrt{1/6}= \sqrt{6}/3, y= 3 x \sqrt{1/6}=\sqrt{6}/2
  Với k= -\sqrt{1/6}⇒ x= 2 x  -(\sqrt{1/6})=-\sqrt{6}/3,y= 3 x (-\sqrt{1/6})=-\sqrt{6}/2
  Chúc bạn học tốt
  Cho mình xin hay nhất nhé
   

  Trả lời
 2. Đặt x/2  = y/3 = k
  ⇒ $\left \{ {{x=2k} \atop {y=3k}} \right.$ 
  Ta có: xy = 1
  ⇔ 2k.3k = 1
  ⇔ 6k^2 = 1
  ⇔ k^2 = 1/6
  ⇔ k^2 = (\sqrt{1/6})^2
  ⇔ k = \sqrt{1/6}
  ⇒$\left \{ {{x=2\sqrt{1/6}} \atop {y=3\sqrt{1/6}}} \right.$  

  Trả lời

Viết một bình luận