tính x,y thỏa:x/2=y/3 và x.y=1 =))ai nch k?

tính x,y thỏa:x/2=y/3 và x.y=1
=))ai nch k?

2 bình luận về “tính x,y thỏa:x/2=y/3 và x.y=1 =))ai nch k?”

 1. ĐK: x,y ne 0
  Ta có: x*y=1 => y=1/x
  Ta có: x/2=y/3
  <=> 3x=2y
  <=> 3x=2/x
  <=> x^2=2/3
  <=> x=+-sqrt6/3 (Thỏa mãn)
  Với x=sqrt6/3 => y=sqrt6/2 (Thỏa mãn)
  Với x=-sqrt6/3 => y=-sqrt6/2 (Thỏa mãn)
  Vậy (x;y)=(sqrt6/3;sqrt6/2) hoặc (x;y)=(-sqrt6/3;-sqrt6/2)
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời

Viết một bình luận