trong các số sau : -2,578 ; -3,521 ; 3,472 ; 2,408 khi làm tròn các số trên với độ chính xác 0,02 thì có bao nhiêu số có kết

trong các số sau : -2,578 ; -3,521 ; 3,472 ; 2,408 khi làm tròn các số trên với độ chính xác 0,02 thì có bao nhiêu số có kết quả nhỏ hơn số ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới