Tung đồng thời một con xúc xắc và một đồng xu. Biến cố nào sau đây là biến cố không thể? A. Đồng xu xuất hiện mặt sấp; B. Đồn

Tung đồng thời một con xúc xắc và một đồng xu. Biến cố nào sau đây là biến cố không thể?
A. Đồng xu xuất hiện mặt sấp;
B. Đồng xu xuất hiện mặt ngửa và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc nhỏ hơn 1;
C. Xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm;
D. Đồng xu xuất hiện mặt ngửa và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn.

2 bình luận về “Tung đồng thời một con xúc xắc và một đồng xu. Biến cố nào sau đây là biến cố không thể? A. Đồng xu xuất hiện mặt sấp; B. Đồn”

 1. Giải đáp:
  Giải đáp B là không đúng vì
  Trên con xúc xắc có mặt nhỏ nhất là: 1 chấm
   Mà đề ại nói là số chấm trên xúc xắc nhỏ hơn 1
  Đo đó nó là biến cố không thể vì trên xúc xắc có mặt nhỏ nhất là 1
  -> Chọn B

  Trả lời

Viết một bình luận