Vẽ hình: Cho góc nhọn là góc xOy. Lấy điểm A trên Ox, điểm B trên Oy,sao cho OA=OB. Vẽ AH vuông góc với Oy tại H, BK vuông gó

Vẽ hình: Cho góc nhọn là góc xOy. Lấy điểm A trên Ox, điểm B trên Oy,sao cho OA=OB. Vẽ AH vuông góc với Oy tại H, BK vuông góc với Ox tại K.
CHỨNG MINH:
a. Tam giác OAH=tam giác OBK
b. OI là phân giác của góc KOH
c. OI vuông góc với KH
d. KA=HB

1 bình luận về “Vẽ hình: Cho góc nhọn là góc xOy. Lấy điểm A trên Ox, điểm B trên Oy,sao cho OA=OB. Vẽ AH vuông góc với Oy tại H, BK vuông gó”

 1. a)Xét ΔOAH và ΔOBK có:
  hat{OHA}=hat{OKB}(=90^0)
  OA=OB(g t)
  hat{O}:chung
  Suy ra: ΔOAH=ΔOBK(ch-gn)(đpcm)
  b)Ta có: ΔOAH=ΔOBK(theo câu a)
  =>OH=OK(hai cạnh tương ứng)
  Xét ΔOIH và ΔOIK có:
  hat{OHI}=hat{OKI}(=90^0)
  OH=OK(cmt)
  IO:chung
  Suy ra: ΔOIH=ΔOIK(ch-cgv)
  =>hat{IOH}=hat{IOK}(hai góc tương ứng)
  =>IO là tpg của hat{KOH}(đpcm)
  c)Gọi D là giao điểm của OI và HK
  Xét ΔODH và ΔODK có:
  hat{IOH}=hat{IOK}(cmt)
  OH=OK(cmt)
  OD:chung
  Suy ra: ΔODH=ΔODK(c-g-c)
  =>hat{ODH}=hat{ODK}(hai góc tương ứng)
  mà hat{ODH}+hat{ODK}=180^0(kề bù)
  =>hat{ODH}=hat{ODK}=(180^0)/2=90^0
  =>OI⊥KH(đpcm)
  d)Ta có: OA=OB
  =>OK+KA=OH+HB
  mà OH=OK(cmt)
  =>KA=HB(đpcm)

  ve-hinh-cho-goc-nhon-la-goc-oy-lay-diem-a-tren-o-diem-b-tren-oy-sao-cho-oa-ob-ve-ah-vuong-goc-vo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới