[VẼ HÌNH!] Cho $\textit{$\triangle$ABC}$ có $\textit{$\widehat{C}$ = $90^o$, AC < BC,}$ kẻ $\textit{CH $\bot$ AB.}$ Trên c

[VẼ HÌNH!] Cho $\textit{$\triangle$ABC}$ có $\textit{$\widehat{C}$ = $90^o$, AC < BC,}$ kẻ $\textit{CH $\bot$ AB.}$ Trên các cạnh $\textit{AB}$ và $\textit{AC}$ lấy tương ứng hai điểm $\textit{M}$ và $\textit{N}$ sao cho $\textit{BM = BC, CN = CH.}$ CHỈ CẦN VẼ HÌNH!

1 bình luận về “[VẼ HÌNH!] Cho $\textit{$\triangle$ABC}$ có $\textit{$\widehat{C}$ = $90^o$, AC < BC,}$ kẻ $\textit{CH $\bot$ AB.}$ Trên c”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới