Vẽ hình giúp mình Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ BD vuông góc AC (D thuộc AC) , CE vuông góc AB (E thuộc AB).Gọi H là giao đi

Vẽ hình giúp mình
Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ BD vuông góc AC (D thuộc AC) , CE vuông góc AB (E thuộc AB).Gọi H là giao điểm của BD và CE.
a) Chứng minh: BD = CE
b) Trên tia CE và BD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho E là trung điểm của HM, D là trung điểm của HN. Chứng minh rằng AM = AH và tam giác AMN cân.
c) Tam giác ABC cho trước phải có điều kiện gì để tam giác AMN là tam giác đều.

1 bình luận về “Vẽ hình giúp mình Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ BD vuông góc AC (D thuộc AC) , CE vuông góc AB (E thuộc AB).Gọi H là giao đi”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới