( Vẽ hình ) vẽ tam giác ABC vuông tại B , trên tia đối BC lấy D sao cho BD = BC . kẻ tia BH vuông góc tại AD , kẻ BK vuông g

( Vẽ hình )
vẽ tam giác ABC vuông tại B , trên tia đối BC lấy D sao cho BD = BC . kẻ tia BH vuông góc tại AD , kẻ BK vuông góc với ACViết một bình luận

Câu hỏi mới