Với cùng số tiền để mua 17 tập giấy A4 loại 1 có thể mua bao nhiêu tập giấy A4 loại 2, biết rằng giá tiền giấy loại 2 chỉ bằn

Với cùng số tiền để mua 17 tập giấy A4 loại 1 có thể mua bao nhiêu tập giấy A4 loại 2, biết rằng giá tiền giấy loại 2 chỉ bằng 85% giá tiền giấy loại 1.

1 bình luận về “Với cùng số tiền để mua 17 tập giấy A4 loại 1 có thể mua bao nhiêu tập giấy A4 loại 2, biết rằng giá tiền giấy loại 2 chỉ bằn”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tập giấy mua được của giấy A4 loại II là x tập x > 0
  Số tập giấy và giá tiền của loại giấy là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
  ⇒ $17$/ $x$ = $85$/$100$
  ⇒ $85$x = $17.100$
  $85$x = $1700$
  x = $1700$ : $85$
  x = $20$
  có thể mua được 20 tập giấy A4 loại II.
  #mailinh2468
  Chúc bn học tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới