0,5 < 3 <=> 0,5x.2 < 3.2 (nhân cả 2 vế với 2) <=> x < 6 tại sao lại nhân cả 2 cho 2 vậy ạ

0,5 < 3
<=> 0,5x.2 < 3.2 (nhân cả 2 vế với 2)
<=> x < 6
tại sao lại nhân cả 2 cho 2 vậy ạ

2 bình luận về “0,5 < 3 <=> 0,5x.2 < 3.2 (nhân cả 2 vế với 2) <=> x < 6 tại sao lại nhân cả 2 cho 2 vậy ạ”

Viết một bình luận