1.Cho tam giác ABC có AB=8cm,AC=12cm.Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD= 2cm.Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=9cm. a,Chứng

1.Cho tam giác ABC có AB=8cm,AC=12cm.Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD= 2cm.Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=9cm.
a,Chứng minh DE//BC. Tính BC,DE
b,CM:Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC
c,Đường phân giác của góc BAC cắt BC tại I. Chứng minh: IB.AE=IC.AD

1 bình luận về “1.Cho tam giác ABC có AB=8cm,AC=12cm.Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD= 2cm.Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=9cm. a,Chứng”

 1. Giải đáp:a,Ta có AB = 8cm, BD = 2cm
  =>AD=6cm
  =>AE/AD=9/6=3/2
  AD/AC=6/12=1/2
  b,Xét tam giác ADE,tam giác ABC có:
  AE/AD=AC/AB(=3/2) và gốc  chung
  => Tam giác ADE-tam giác ABC(c.g.c)
  c, Vì AI là phân giác nên BI/IC=AB/AC
  <=>AD/AE=BI/IC
  =>IB.AE=IC.AD
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận