1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Nếu giảm chiều dài 5 m tăng chiều 3 m thì diện tích giảm1,40 m2 t

1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Nếu giảm chiều dài 5 m tăng chiều 3 m thì diện tích giảm1,40 m2 tính các kích thước ban đầu của khu vườnViết một bình luận

Câu hỏi mới