1 người đi xe máy từ Bình Dương đến Đồng Nai với vận tốc 30 km/h. Đến nơi, người đó làm việc trong 1 giờ rồi quay lại Bình Dư

1 người đi xe máy từ Bình Dương đến Đồng Nai với vận tốc 30 km/h. Đến nơi, người đó làm việc trong 1 giờ rồi quay lại Bình Dương với vận tốc 24 km/h. Biết tổng thời gian đi và về là 5 giờ 30 phút tính quãng đường từ Bình Dương đến Đồng Nai.Viết một bình luận

Câu hỏi mới