1) Thế nào là phương trình chữa ẩn ở mẫu 2) Cách giải phương trình chữa ẩn ở mẫu 3) Khi giải phương trình chữa ẩn ở mẫu cần l

1) Thế nào là phương trình chữa ẩn ở mẫu
2) Cách giải phương trình chữa ẩn ở mẫu
3) Khi giải phương trình chữa ẩn ở mẫu cần lưu ý những gì

2 bình luận về “1) Thế nào là phương trình chữa ẩn ở mẫu 2) Cách giải phương trình chữa ẩn ở mẫu 3) Khi giải phương trình chữa ẩn ở mẫu cần l”

 1. $\textit{Lời giải :}$
  $\text{1 ) }$
  $\textit{- Phương trình chứa ẩn ở mẫu là phương }$
  $\text{trình mà hai vế của nó đều là số hữu tỉ của }$
  $\text{ẩn và chứa ẩn ở dưới mẫu . }$
  $\text{2 ) }$
  $\textit{- Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu : }$
  $\text{+ Tìm ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH }$
  $\textit{+ Quy đồng = > Khử mẫu }$
  $\textit{+ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN = > Kết luận }$
  $\textit{3 ) }$
  $\textit{- Khi giải phương trình ở mẫu ta cần lưu ý : }$
  $\text{+ Tìm điều kiện xác định}$
  $\textit{+ Kiểm tra xem ẩn có thỏa mãn điều kiện }$
  $\text{đã tìm => Kết luận đúng }$

  Trả lời
 2. 1) 
  Phương trình chứa ẩn ở mẫu là phương trình có các ẩn như ẩn x , y … ở phân mẫu số.
  2)
  – Cách giải phương trình chữa ẩn ở mẫu :
  + Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.
  + Bước 2. Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình rồi khử mẫu.
  + Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được.
  + Bước 4. ( Kết luận) . Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.
  3)
  Khi giải phương trình chữa ẩn ở mẫu cần lưu ý đến một yếu tố đặc biệt , đó là điều kiện xác định của phương trình.

  Trả lời

Viết một bình luận