1)tìm điều kiện của k để pt k(k^2-4)x+5 =0 là pt bậc nhất của ăn x 2)tìm điều kiện của k để pt :(k^2 -k-6)x=k^2-4 có vô số n

1)tìm điều kiện của k để pt k(k^2-4)x+5 =0 là pt bậc nhất của ăn x
2)tìm điều kiện của k để pt :(k^2 -k-6)x=k^2-4 có vô số nghiệmViết một bình luận

Câu hỏi mới