12. giải phương trình a. (7x-1)/6+2x=(16-x)/5

12. giải phương trình
a. (7x-1)/6+2x=(16-x)/5

2 bình luận về “12. giải phương trình a. (7x-1)/6+2x=(16-x)/5”

 1. (7x-1)/6 +2x=(16-x)/5
  <=>(5(7x-1))/(6.5)+(30.2x)/30 = (6(16-x))/(5.6)
  <=>(35x-5)/30+(60x)/30 – (96-6x)/30 =0
  <=>(35x-5+60x-96+6x)/30=0
  <=>(101x-101)/30=0
  <=>101x-101=0
  <=>101x=101
  <=>x=1
  Vậy phương trình có tập nghiệm S={1}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới