x+2x=0 giúp với ạ,mik đang vội,nhanh nhé

x+2x=0
giúp với ạ,mik đang vội,nhanh nhé
Viết một bình luận