(2*x^2 +3)*(-3*x+7) = 0 ai giúp mình với

(2*x^2 +3)*(-3*x+7) = 0 ai giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới