`(2x^2-3x) :(x-4) ` ,,………..

`(2x^2-3x) :(x-4) `
,,………..

2 bình luận về “`(2x^2-3x) :(x-4) ` ,,………..”

 1. (2x^2-3x):(x-4)
  ĐKXĐ: x ≠4
  =(2x^2-3x):(x-4)/1
  =(2x^2-3x)*1/(x-4)
  =(2x^2-3x)/(x-4) 
  ——
  – Tách ra cũng được, không tách cũng không sao (KQ ) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới