x^2-2xy+3x- 6y phân tích đa thức thành nhân tử

x^2-2xy+3x- 6y phân tích đa thức thành nhân tử

2 bình luận về “x^2-2xy+3x- 6y phân tích đa thức thành nhân tử”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    x^2 – 2xy + 3x – 6y
  = ( x^2 – 2xy ) + ( 3x – 6y )
  = x (x – 2y) + 3(x-2y)
  = ( x + 3 ) ( x – 2y )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới