2x.(3x-1) bằng? 12xy:3x²y bằng? 3x+9y đc phân tích thành phân tử j? Tứ giác có bốn góc bằng nhau thì mỗi góc bằng? x² 4x +4

2x.(3x-1) bằng?
12xy:3x²y bằng?
3x+9y đc phân tích thành phân tử j?
Tứ giác có bốn góc bằng nhau thì mỗi góc bằng?
x² 4x +4 tại x=2 có giá trị là ?

1 bình luận về “2x.(3x-1) bằng? 12xy:3x²y bằng? 3x+9y đc phân tích thành phân tử j? Tứ giác có bốn góc bằng nhau thì mỗi góc bằng? x² 4x +4”

 1. Câu 1:
  2x.(3x-1)
  =2x.3x-2x.1
  =6x^2-2x
  Câu 2:
  12xy:3x^2y
  =(12:3).(x:x^2).(y:y)
  =4x^(-1)
  Câu 3:
  3x+9y
  =3.x+3.2y
  =3.(x+2y)
  Câu 4:
  Tứ giác có bốn góc bằng nhau thì mỗi góc bằng 90^o
  Chi tiết :
  Gọi một góc của tứ giác đó là x 
  Vì tứ giác có bốn góc bằng nhau và tổng 4 góc của 1 tứ giác bằng 360^o nên :
  4.x=360^o
  =>x=90^o
  Câu 5:
  x^2-4x+4
  =x^2-2.x.2+2^2
  =(x-2)^2
  Tại x=2 ta được
  =>(2-2)^2=0^2=0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới