2x-3=3(2x-3)+x+1 giải phương trình ạ

2x-3=3(2x-3)+x+1 giải phương trình ạ

2 bình luận về “2x-3=3(2x-3)+x+1 giải phương trình ạ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
           2x-3=3(2x-3)+x+1
  <=> 2x-3=6x-9+x+1
  <=> 2x-6x-x=-9+1+3
  <=> -5x=-5
  <=> x=1
  Vậy S={1}
  #chúc bn hc tốt
  #leciink9

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới