x ^ 2 – 9 = 7(x – 3) mn giúp em vs=)))))

x ^ 2 – 9 = 7(x – 3) mn giúp em vs=)))))

2 bình luận về “x ^ 2 – 9 = 7(x – 3) mn giúp em vs=)))))”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-9=7(x-3) 
  ⇔(x^2-9)-7(x-3)=0 
  ⇔(x-3)(x+3)-7(x-3)=0 
  ⇔(x-3)(x+3-7)=0 
  ⇔(x-3)(x-4)=0 
  $⇔\left[\begin{matrix} x-3=0\\ x-4=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix} x=3\\ x=4\end{matrix}\right.$
  Vậy S={3;4} 

  Trả lời
 2. x^2 – 9 = 7(x-3) 
  <=> (x-3)(x+3) = 7(x-3)
  <=> (x-3)(x+3) – 7(x-3) = 0
  <=> (x-3)(x+3-7)=0
  <=>(x-3)(x-4)=0 
  <=> $\left[\begin{matrix} x-3=0\\ x-4=0\end{matrix}\right.$
  <=> $\left[\begin{matrix} x=3\\ x=4\end{matrix}\right.$
  Vậy S = { 3 ; 4 }

  Trả lời

Viết một bình luận