2 xe đi ngược chiều nhau, vận tốc xe đi từ A đến B nhỏ hơn vận tốc xẹ đi từ B đến A 10km/h. 2 xe cùng xuất phát sau 3h thì gặ

2 xe đi ngược chiều nhau, vận tốc xe đi từ A đến B nhỏ hơn vận tốc xẹ đi từ B đến A 10km/h. 2 xe cùng xuất phát sau 3h thì gặp nhau. quãng đường AB= 120KM. tính vận tốc mỗi xeViết một bình luận

Câu hỏi mới