-3x – x^3 – 3x^2 – 1 = 0 -32x + 64 – x^3 + 8x^2 = 0 Làm giúp mình với ạ. Cảm ơn!

-3x – x^3 – 3x^2 – 1 = 0
-32x + 64 – x^3 + 8x^2 = 0
Làm giúp mình với ạ. Cảm ơn!Viết một bình luận

Câu hỏi mới