(x – 3)(5x – 4) mọi người giúp mình với ạ .

(x – 3)(5x – 4)
mọi người giúp mình với ạ .

2 bình luận về “(x – 3)(5x – 4) mọi người giúp mình với ạ .”

 1. Giải đáp:
  (x – 3)(5x – 4)
  Lời giải và giải thích chi tiết: đa thức nhân đa thức
  (x – 3)(5x – 4)
  = x(5x – 4)- 3(5x – 4)
  =x.5x – x.4 – 3.5x + 3.4
  =5x² – 4x – 15x + 12
  =5x² – 19x + 12
  ——————————————————————————————–
  học tốt!
  @nguyenthithuminh705
  #hoidap247
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới