( x – 4 ) mũ 2 – x ( x + 2 ) = 10

( x – 4 ) mũ 2 – x ( x + 2 ) = 10

2 bình luận về “( x – 4 ) mũ 2 – x ( x + 2 ) = 10”

 1. $(x-4)^2-x(x+2)=10$
  $\leftrightarrow x^2-8x+16-x^2-2x-10=0$
  $\leftrightarrow -10x+6=0$
  $\leftrightarrow x = \dfrac{3}{5}$
  ->S={3/5}
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới