5x trên 2(x+1) +1 = -6 trên x+1

5x trên 2(x+1) +1 = -6 trên x+1

2 bình luận về “5x trên 2(x+1) +1 = -6 trên x+1”

 1. $\dfrac{5x}{2(x+1)}+1=\dfrac{-6}{x+1}$
  ĐKXĐ: $x \ne -1$
  $⇔\dfrac{5x}{2(x+1)}+\dfrac{2(x+1)}{2(x+1)}=\dfrac{-6.2}{2(x+1)}$
  $⇒5x+2x+2=-12$
  $⇔7x=-14$
  $⇔x=-2$(t/m ĐKXĐ)
  Vậy phương trình có nghiệm $x=-2$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  (5x)/(2(x+1))+1=-6/(x+1) ĐKXĐ: x\ne -1
  ⇔(5x)/(2(x+1)) +(2(x+1))/(2(x+1))=(-12)/(2(x+1))
  Suy ra: 5x+2(x+1)=-12
  ⇔5x+2x+2=-12
  ⇔7x+2=-12
  ⇔7x=-14
  ⇔x=-2 (TM)
  vậy phương trình có tập nghiệm S={-2}
  #Kiro
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới