7x (x-2)= x-2 Tìm x giúp mình với

7x (x-2)= x-2 Tìm x giúp mình với

2 bình luận về “7x (x-2)= x-2 Tìm x giúp mình với”

 1. 7x(x-2)=x-2
  => 7x(x-2)-x+2=0
  => 7x(x-2)-(x-2)=0
  => (7x-1)(x-2)=0
  => $\left[\begin{matrix} 7x-1=0\\ x-2=0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 7x=1\\ x=2\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x=\dfrac{1}{7}\\ x=2\end{matrix}\right.$
  Vậy x in {1/7;2}

  Trả lời
 2. 7x ( x – 2 ) = x – 2
  => 7x ( x – 2 ) – ( x – 2 ) = 0
  => ( 7x – 1 ) ( x – 2 ) =  0
  => 7x – 1 = 0 hoặc x – 2 = 0
  => x = 1/7 hoặc x = 2
  Vậy : x in { 1/7 ; 2 }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới